Måla om fasaden

Som husägare är det viktigt att sköta om sitt hus och se till att så att inga större skador inträffar. Några områden som är extra utsatta är taket, avlopp, elektriciteten och givetvis fasaden som ska skydda mot väder och vind under de olika årstiderna. Här gäller det att inte slarva så att fukten inte tränger in och det uppstår röta och så småningom mögel. Att måla om fasaden på sitt hus är ett relativt stort ingrepp och det gäller att tänka igenom det noga, har jag tiden som behövs och är jag villig att lägga min semester på detta. För det kommer nog antagligen att behövas.

Idag när man kan använda sig av rot avdraget så väljer många att leja bort större och mer tidskrävande jobb och visst är det enklare för en firma som har den kunskap och de tillbehör som behövs att måla om din fasad. En byggnadsställning gör exempelvis jobbet betydligt effektivare än att flytta på en stege allt eftersom du målar väggen. Ta in flera offerter och jämför, tänk igenom allt ordentligt och väljer du att göra arbetet själv så kolla med släkt och vänner om de har tid och möjlighet att hjälpa till. Vädret är en annan aspekt som det är svårt att råda över så ta även med det i beräkningarna.

 

admin