Att riva för att bygga nytt

Det finns de som hittat sin drömplats men huset kanske i sig inte är mycket för världen. Räknar man på det så kostar det lika mycket att riva det gamla huset och bygga nytt än att renovera och få det gamla huset exakt som man vill ha det. En vacker tomt är något som man ska ta till vara på och varför inte bygga sitt drömhus på en drömtomt.

Likaväl som man behöver bygglov för att bygga upp något nytt så behöver man ett rivningslov för att riva en byggnad. Är det inom planlagt område så är det absolut ett krav. Kolla upp med din kommun huruvida du behöver rivningslov eller inte. Med ett beslut i handen och ett rivningslov så är det bara att sätta igång. Du kan med fördel söka om bygglov för ditt nya hus i samma veva. Kolla upp med amas.se om demoleringsverktyg men också återvinningsverktyg som kan vara bra att ha vid rivningen av er gamla kåk.

Se till att hyra containers för ditt rivningsavfall så du kan sortera redan på plats. Kolla också upp med återvinningsstationen på den ort som du bor var du kan lämna allt avfall som blir vid en rivning. På goteborg.se kan du läsa om Återbruket och hur de arbetar med bygg- och rivningsavfall. Det kanske skiljer sig mellan olika kommuner men i mångt och mycket så är det samma rutiner då det gäller återvinning av olika typer av avfall. Se till att göra rätt från början så blir det inga större problem.

admin