Att göra en utbyggnad på huset

Varje år är det många hus som byggs ut på ett eller annat vis i Sverige. Den som själv gå i tankarna på att göra en utbyggnad bör vara noga med att titta på alla möjligheter och utmaningen innan det är dags att gå vidare.

Utbyggnad betyder bygglov

Ska man göra en utbyggnad kommer det krävas bygglov. Kommunen har upp till tio veckor på sig att ge ett besked efter man lämnat in en ansökan. Och har man inte varit noga finns alltid risken att man får avslag. Om utbyggnaden först och främst är tänk som att skapa mer utrymme, tänk då på att reglerna gällande attefallshus också finns och endast kräver bygganmälan.

Bygga ut – men på vilket sätt?

Utbyggnader av huset kan göras på mer än ett sätt. Det gäller att ta sig tiden och tänka på vilket som skulle bli inte bara mest praktiskt, utan även passa designen och formen på både huset och tomten. Om utbyggnaden betyder att huset kommer närmare än 4,5 meter till tomtgränsen måste den eller de berörda grannarna ge sitt godkännande. En förlängning av huset är ett alternativ. Alternativt bygger man en ny vinkel på huset. Man kan även tackla det ordentliga projektet att bygga en helt ny våning.

Estilio Eriksson