Förbered trädgården för vintern

Vintern är då trädgården går i dvala och väntar på våren. Men för att man ska ha en fin och välmående trädgård när våren väl kommer är det viktigt att förbereda den rätt innan snön ens kommer.Löven är något man brukar rensa bort från trädgården under hösten, men det finns platser där man bör låta löven få ligga kvar. I rabatterna och under häcken kommer de öka mullhalten i jorden som de bryts ned. De som ligger mitt på gräsmattan är dock bäst att kratta ihop och slänga bort.Gräsmatten bör klippas en sista gång. Bästa tillfället för detta är när temperaturen inte klättrar över 5°C under dagen. Det är nämligen vid denna temperatur som gräset slutar växa. Spara gärna omkring 5 centimeter också så har man en fin gräsmatta när snön äntligen har smält.Rensa också bort ogräs från rabatterna innan jorden blir för hård. Den största effekten av detta är att man helt enkelt slippa rensa det när våren kommer. Men då det finns mycket annat att stå i under vårtider kan det vara skönt att slippa ogräsrensningen.Det kan också vara en bra idé att gödsla på senhösten för att växterna ska må bra. Men det viktiga här är att gödslet inte innehåller kväve. Satsa istället på ett gödsel som innehåller kalium då det kan hjälpa växterna från att förfrysa.

Estilio Eriksson