Prioritera rätt vid renovering

shutterstock_258795290Varje år är det många hus som säljs som kräver mer än ett renoveringsprojekt innan det blir helt beboeligt. Då gäller det att veta i vilken ordning man ska prioritera dessa så att man utför dem i en smart ordning.Detta är speciellt viktigt att göra om man har köpt ett äldre hus, dessa kommer ofta med överraskning som kan dyka upp mitt under ett projekt och man vill inte behöva lämna något ofärdigt innan man måste tackla något nytt.

1. Taket

Man ska alltid börja med att se till att det inte är något som behöver göras åt taket, om det råkar vara fallet bör det vara den första prioriteringen. I detta brukar man även räkna in stuprör och hängrännor. Är det inga problem med några av dessa kan man gå vidare till nästa steg

2. Dräneringen

Om huset har en källare eller krypgrund är det rekommenderat att man anlitar en besiktningsman och låta denne mäta fuktnivån där nere. Det lättaste sättet att se om dräneringen fungerar är att egentligen gräva ned något och så hur det ser ut där.

3. Fasaden

Men både taket och dräneringen fixad kan man göra sådant som behövs på själva fasaden. Först av allt vill man ju se till att den är tät och välisolerad. Det är även i detta steg som man kan ta och byta ut fönster. Vill man i detta skede tilläggsisolera bör man vara medveten om att detta ger bäst effekt och mest värde för pengarna om man isolerar i taket.

4. Insidan

Det är först när alla dessa andra steg är avklarade som man bör börja med insidan av huset. De flesta rekommenderar att man börjar med badrummet innan man renoverar något annat rum.

Estilio Eriksson